REGULAMIN SERWISU - OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

serwisu internetowego SYMBIOSYS.PL

(aktualizacja 11/06/2021)

1 - Preambuła:

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (zwane dalej „OWU”) mają na celu określenie wytycznych dotyczących dostarczania i korzystania z treści i usług serwisu internetowego symbiosys.pl (zwanego dalej „Serwisem internetowym”) pomiędzy wydawcą Serwisu internetowego - firmą BIOCODEX SAS (zwanego dalej „Wydawcą”) i użytkownikiem Internetu (zwanego dalej „Użytkownikiem”).


Dostęp do Serwisu internetowego i jego zawartości, jak również korzystanie z usług oferowanych przez Serwis internetowy, oznacza, że Użytkownik bez wyjątku akceptuje niniejsze OWU. Ponieważ OWU mogą być w każdej chwili i bez uprzedzenia modyfikowane, Użytkownik jest proszony o regularne zapoznawanie się z nimi. 


2 – Informacje prawne


Wydawca Serwisu internetowego:


BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 GENTILLY

Francja


Skontaktuj się z Biocodex


Dyrektor wydawniczy: Pan Jean-Marie Lefevre, Prezes i Dyrektor Generalny.


BIOCODEX, uproszczona spółka akcyjna prawa francuskiego o kapitale zakładowym w wysokości 4.284.000 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 562 064 600 R.C.S. Créteil, z siedzibą przy 7 avenue Gallieni - 94250 GENTILLY - Francja, reprezentowany przez pana Jean-Marie Lefèvre'a, należycie upoważnionego do sprawowania funkcji Prezesa i Dyrektora Generalnego.

Numer identyfikacyjny VAT UE: FR35562064600.


Hosting Serwisu internetowego:


ALTERWAY

227 Bureaux de la colline

1 rue Royale – Bât. D

92210 SAINT CLOUD

Francja


3 – Przeznaczenie Serwisu internetowego i dostęp do jego usług


Serwis internetowy został zaprojektowany w celu przedstawienia gamy produktów suplementów diety Symbiosys.. 

Serwis internetowy jest dostępny w dowolnym miejscu i dla każdego Użytkownika posiadającego połączenie internetowe. Wszelkie koszty związane z dostępem do Serwisu internetowego (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, połączenie internetowe itp.) ponosi Użytkownik.

Serwis internetowego umożliwia Użytkownikowi dostęp do następujących usług:

- ogólne informacje na temat gamy produktów Symbiosys

- artykuły informacyjne i wskazówki (blog)

- zbiór referencji

- narzędzie do wyszukiwania na stronie

- formularz kontaktowy


Wydawca wykorzystuje wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje, aby zapewnić wysokiej jakości dostęp do Serwisu internetowego i jego usług. Jest to jednak zobowiązanie dotyczące środków, a nie rezultatu: Użytkownik zgadza się zatem nie domagać się żadnego odszkodowania od Wydawcy i jego dostawców, w przypadku gdy Serwis internetowy nie jest dostępny w chwili, gdy Użytkownik chce uzyskać do niego dostęp. 


Dostęp do Serwisu internetowego i jego usług może w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia zostać przerwany, zawieszony lub zmieniony, w celach konserwacyjnych lub z jakiegokolwiek innego powodu.


Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń, przerw, wirusów komputerowych, wadliwego działania lub rozłączenia terminala, które mogłyby czasowo uniemożliwić dostęp lub nawigację Użytkownika.


Mimo że Wydawca dołożył wszelkich starań, aby rozwijać Serwis internetowy, może on jednak zawierać nieścisłości. Użytkownik jest proszony o informowanie Wydawcy o wszelkich sugestiach dotyczących optymalizacji..


4 – Odpowiedzialność


Zgodnie z obowiązującymi przepisami suplementy żywnościowe wprowadzane do obrotu przez Wydawcę są zgłaszane francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, spraw konsumenckich i kontroli nadużyć finansowych (DGCCRF).


Przyjmowanie suplementu diety nie powinno zastępować zróżnicowanej i zrównoważonej diety oraz zdrowego stylu życia.


Wszelkie informacje podane w Serwisie internetowym dotyczące zachowania dobrego stanu zdrowia prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje te nie obejmują wszystkich aspektów zachowania dobrego stanu zdrowia i żywienia. Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego na swoją wyłączną odpowiedzialność. W szczególności uznaje on i zgadza się nie polegać na zawartych w nim informacjach przy podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia lub ewentualnego leczenia bez porady pracownika służby zdrowia.


Wydawca stara się dostarczać wysokiej jakości, sprawdzone informacje. Nie można jednak całkowicie zagwarantować rzetelności źródeł tych informacji. 


Wszelkie zamieszczone w Serwisie internetowym linki „wychodzące” umożliwiają Użytkownikowi dostęp do informacji i innych dodatkowych zasobów dostępnych w Internecie, a także dzielenie się informacjami w sieciach społecznościowych. Wydawca nie ma możliwości kontrolowania treści tych całkowicie niezależnych stron internetowych osób trzecich i jako taki nie może ponosić odpowiedzialności za skutki dostępu do tych stron i ich treści.


Użytkownik może utworzyć hiperłącze do Serwisu internetowego tylko za formalną i uprzednią zgodą Wydawcy.


5 – Własność intelektualna


Serwis internetowy jest dziełem intelektualnym chronionym przez prawo własności intelektualnej. Serwis internetowy wraz ze wszystkimi składającymi się na niego elementami (takimi jak logo, teksty, zdjęcia, obrazy, pliki PDF, filmy wideo itp.) jest wyłączną własnością Wydawcy. Odpowiednia nazwa domeny została zarejestrowana i jest chroniona.


Powielanie lub odtwarzanie w części lub w całości Serwisu internetowego lub jego części składowych jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego. Jakiekolwiek powielanie lub odtwarzanie części lub całości Serwisu internetowego lub jednego z jego elementów składowych na jakimkolwiek nośniku i w jakikolwiek sposób w innych celach, a w szczególności w celach handlowych, bez formalnego zezwolenia Wydawcy i/lub właściciela praw autorskich jest zabronione i stanowi podróbkę podlegającą odpowiedzialności karnej.


To samo dotyczy baz danych zawartych w Serwisie internetowym, które są chronione przepisami ustawy francuskiej z dnia 1 lipca 1998 r. dotyczącej transpozycji do francuskiego kodeksu własności intelektualnej dyrektywy europejskiej z dnia 11 marca 1996 r. dotyczącej ochrony prawnej baz danych.


Marki i logotypy prezentowane w Serwisie internetowym są markami zastrzeżonymi (słowno-graficznymi i innymi). Ponadto, zdjęcia zamieszczone na łamach Serwisu internetowego są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek powielanie w części lub w całości wspomnianych obrazów, marek lub logo z elementów składowych tej strony internetowej nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy, zgodnie z artykułem L 713-2 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.


Zdjęcia: istock.com, gettyimages.fr i shutterstock.com 


6 – Ochrona danych osobowych


Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów regulacyjnych mających zastosowanie do ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).


Użytkownik może swobodnie przeglądać Serwis internetowy bez wyraźnego podawania jakichkolwiek danych osobowych. Niemniej jednak, może on być zobowiązany do podania dotyczących go danych, np. kontaktując się z Wydawcą. Ponadto, Serwis internetowy używa „ciasteczek”, które mogą wysyłać dane o Użytkowniku do osób trzecich.


Aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe w Serwisie internetowym, Użytkownik powinien uważnie przeczytać politykę ochrony danych osobowych i politykę dotycząca ciasteczek .


Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał te dokumenty oraz że zobowiązał się do ich regularnego przeglądania.


7 – Prawo właściwe i właściwa jurysdykcjaOWU podlega prawu polskiemu. Wszelkie konflikty lub rozbieżności w interpretacji będą podlegały jurysdykcji sądów polskich.